Wynanda Zeevaarder

Audio

Wynanda en Reinhold

Juerga Ensemble

Amata Trio

Zeevaarder en Terwal

Labyrinth

Cool Calcutta

Met Marina en Charlotte

Weergevonden

Kriebel kriebel snorrebaard

Wynanda en Greetje

It’s dark Up There

Wynanda en Peter

Wynanda en Sjoerd - Cat Heaven – S. Alberda

Met Roeland en Bart - Als dag en nacht – R. Dol/J. Brel

Met John en Arno - Tierkreis - A. Stockhausen/A. Peters

Chairs

Il Cinema Ritrovato

audio opnamen Wynanda Zeevaarder